عنوان سوال - زگیل

0
0
2 نفر مشاهده کردند
۸ ماه پیش
دکتر 4ماهه درگیر زگیلم کرایو کردم جواب نداد چیکار کتم
پاسخ دکتر
باید کرایو چندین جلسه تکرار شود در صورت تمایل اعلام کنید تا نوبت دهی انجام شود