از دکتر بپرسید

زائده روی پوست بیضه - پرسش 38985

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید
× نوبت فوری