عنوان سوال - برجستگی ناحیه تناسلی

0
0
5 نفر مشاهده کردند
یک سال پیش
وقت بخیر چند روز پیش سمت راست آلت تناسلی متوجه برجستگی جوش مانندی شدم و دیروز دیدم که سمت چپ هم همین برجستگی ایجاد شده با توجه به اینکه ۸ سال پیش سه دوز واکسن گارداسیل تزریق داشتم آیا ممکن است دچار زگیل شده باشم؟
پاسخ دکتر
اون ها در حد کیست هستن . واکسن فقط ۴ مورد تایپ را پوشش میدهد و مابقی ممکنه همچنان درگیر کنن