از دکتر بپرسید

سوزش موقع ادرار - پرسش 40895

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید