از دکتر بپرسید

توده سفید رنگ روی بیضه - پرسش 30838

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید