عنوان سوال - پماد بعد از کرایو

0
0
8 نفر مشاهده کردند
۵ ماه پیش
بعد از کرایو دکتر بهم پماد آلفا داده آیا مناسبه؟
پاسخ دکتر
بله