از دکتر بپرسید

این برجستگی زگیل است؟ - پرسش 30566

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید