عنوان سوال - درد الت

0
0
2 نفر مشاهده کردند
یک سال پیش
سلام اقا دکتر من هنگامی الت راست میشه هنگام رابطه برقرار کنم درد شدید میگیره قسمت ختنه تا سر الت علتش چیه چیکارکنم
پاسخ دکتر
باید معاینه شوید اتفاق معمولی نیست