عنوان سوال - تشخیص زگیل از روی عکس

0
0
2 نفر مشاهده کردند
یک سال پیش
مدتی است که تعدادی ضایعه سفیدرنگ روی قیمت اتصال آلت به بدنم ظاهر شده. می خواستم بپرسم این ها زگیل هستند؟ تصاویر رو ارسال می کنم.
پاسخ دکتر
به نظر بخاطر شیو ناحیه با تیغ ایجاد شده اقدامی نمیخواد