از دکتر بپرسید

روی بیضه و عالتمم جوش زدم - پرسش 40698

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید