از دکتر بپرسید

ضایعه گوشتی به وجود آمده - پرسش 39273

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید
× نوبت فوری