عنوان سوال - آیا این زگیل تناسلی است

0
0
3 نفر مشاهده کردند
۱۰ ماه پیش
سلام دکتر در ناحیه زیر شکم ایجاد شده آیا زگیل تناسلی است و باید به دکتر مراجعه کنم؟خیلی ممنونم
پاسخ دکتر
لباس نه ولی دست بله