از دکتر بپرسید

جوش یا زگیل - پرسش 41140

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید