از دکتر بپرسید

جوش های قرمز همراه با خارش - پرسش 41300

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید