عنوان سوال - آیا زگیل هست؟

0
0
2 نفر مشاهده کردند
یک سال پیش
یکی روی کشاله ران هست و این ها هم روی قسمت پایین آلت تناسلی
پاسخ دکتر
زگیل است باید کرایو بشه