عنوان سوال - جلوگیری از انتشار

0
0
3 نفر مشاهده کردند
یک سال پیش
آیا کسی که تبخال تناسلي داشته والان علائم ظاهر ی ندارد می‌تواند استخر برود یا باعث انتقال بیماری می شود دندان پزشکی چطور
پاسخ دکتر
میتواند برود