عنوان سوال - تحرک اسپرم

0
0
9 نفر مشاهده کردند
یک سال پیش
سلام
آقای دکتر ،اگر توی رابطه جنسی ،جلوی تخلیه مایع منی را اختیاری بگیریم ،در آزمایش سمن آنالیز ،روی تحرک اسپرم اثر منفی داره؟
پاسخ دکتر
خیر