عنوان سوال - زگیل تناسلی

0
0
7 نفر مشاهده کردند
یک سال پیش
دختر 21 ساله هستم اصلا هیچ رابط و تماسی ندارم یک هفته خارش داشتم چند روزه برجستگی هایی پیدا کردم که در اثرخارش خون اومد نت دیدم که زگیل میشود امکان داره زگیل باشه باید چکار کنم بخاطر شرایطم دکتر نمیتونم برم با این توضیح که میگن از تماس هست به خانواده چطور ثابت کنم میترسم استخر رفتم که فرمودید امکان نداره چطور پس بیماری گرفتم و چکار باید بکنم
پاسخ دکتر
عکس بفرستید