عنوان سوال - زگیل

0
0
3 نفر مشاهده کردند
یک سال پیش
من دوماه پیش ازمایش پاپ اسمیر دادم و hpv منفی بود. چون وسواس دارم و استخر میرم و‌گاها جوش میزنم میتونم عکس بفرستم تا از نوع جوشی که تازه زدم مطمئن بشم که زگیل نیس
پاسخ دکتر
بفرستید