عنوان سوال - زگیل دهانی

0
0
2 نفر مشاهده کردند
۶ ماه پیش
در رابطه با سوال قبلیم که زگیل تناسلی امhpv16است.با توجه به اینکه در دهانم هیچ ضایعه ای نمیبینم آیا امکان دارد که دهانم آلوده به به همین ویروس باشد.رابطه دهانی داشتم
پاسخ دکتر
بله