عنوان سوال - جوش بیضه

0
0
0 نفر مشاهده کردند
یک سال پیش
اقای دکتر یه جوش به اندازه یک سر انگشت رویه بیضم زوده ، و حدودا یکماهی که هیچ تغیری نکزده ، قبلا یکبار جوش زده بود ولی به این اندازه نبود و طی ۲ هفته از بین رفت ولی این سری بیشتر از یکماهه هیچ تغیری نکرده
پاسخ دکتر
تبدیل به کیست شده به تدریج از بین میره اینا بخاطر برگشت مو هست