عنوان سوال - زگیل تناسلی

0
0
0 نفر مشاهده کردند
۸ ماه پیش
من دکتر چند وقته دوتا ضایعه گوشتی روی بغل آلتم درآمده پیگیر نشدم دیروز رفتم دکتر گفت زگیل تناسلی است باید برید دکتر پوست که براتون برشون دارد‌ و برام آمپول نوشتند که یکی دوتا رو گفتند هر یه ماه بزنم یکی رو سر ۶ ماه آیا با فریز کردن ممکن است دوباره برگرده بیماریم یا باید اقدام دیگری بکنم لطفا مند راهنمایی کنید یا باید ازمایش چیزی بدم بابت اینکه ببینم زگیلم خوش خیم است یا بدخیم
پاسخ دکتر
درمان شروع بشه و توکل بر خدا کنید احتمال عود هست ولی اندک هست