از دکتر بپرسید

زیگیل یا پاپول - پرسش 40336

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید