عنوان سوال - زگیل مجدد

0
0
3 نفر مشاهده کردند
یک سال پیش
دکتر من یک بار زگیل گرفتم و فریز انجام دادم پیش خودتون حدودا ۲ماه پیش
الان ی چیز جدید زدم ولی شبیه قبلی نیست ممکنه اینم زگیل باشه و من به ۲نوع مبتلا شده باشم
قبلی مثل کلم بود ولی این یکی صافه مثل جوشه
پاسخ دکتر
خیر در حد عکس زگیلی نمیبینم