از دکتر بپرسید

سوزش ادرار و منی - پرسش 40477

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید