از دکتر بپرسید

خارش پوست بدون زائده - پرسش 40992

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید