عنوان سوال - زگیل تناسلی

0
0
0 نفر مشاهده کردند
یک سال پیش
چند وقته که سر تناسلی چند تا علائم دارم حالا نمیدونم زگیل هست یانه..متاهل هستم..ولی رابطه جنسی با دیگران نداشتم
پاسخ دکتر
زگیل نیست محل ختنه است