از دکتر بپرسید

نمیدونم‌جوشه یا زگیل - پرسش 39390

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید
× نوبت فوری