از دکتر بپرسید

پوسته پوسته شدن سر آلت - پرسش 29282

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید