عنوان سوال - زگیل یا مولسکوم یا حساسیت

0
0
0 نفر مشاهده کردند
۸ ماه پیش
آیا زگیل تناسلی است یا خیر؟ راه درمان وآیا قابل انتقال است؟
پاسخ دکتر
خیر نیست قابل انتقال نیست از یافته های نرمال آلت میباشد