عنوان سوال - سلام زگیل تناسلی مردان

0
0
2 نفر مشاهده کردند
یک سال پیش
سلام اقای دکتر دونه های قرمز وخونی رنگ وبرجسته نباشدروی الت تناسلی مردان نشانه زنیل هست؟
پاسخ دکتر
خیر نه همیشه