عنوان سوال - زگیل تناسلی همراه عکس

0
0
3 نفر مشاهده کردند
یک سال پیش
لطفا به پیوست ،مشاهده بفرمایید که هم روی آلت و کشاله ران و البته چند تا خال اینجوری زیر بیضه هم هست
آیا زگیل هست یا نه؟
و آیا پلاسما اگه بکنم باعث انتشار نمیشه؟
پاسخ دکتر
کمی مشکوک است بهتره نمونه برداری باشه .