از دکتر بپرسید

وجود پرزهای برجسته ته حلق - پرسش 30724

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید