عنوان سوال - زگیل زیر زبان

0
0
0 نفر مشاهده کردند
یک سال پیش
سلام دکتر من متوجه یک سری تیکه زیر زبونم شدم که از جنس پوست همون زبون هس احتمال زگیل وجود دارد؟
پاسخ دکتر
خیر زگیل نیس