عنوان سوال - زیگیل دهانی

0
0
2 نفر مشاهده کردند
یک سال پیش
سلام آقای دکتر این برجستگی های ته حلق عادی هستن یا چیز خطرناکیه؟؟
پاسخ دکتر
عادی است