از دکتر بپرسید

خارج نشدن منی - پرسش 29216

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید