از دکتر بپرسید

زگیل هست یا سرطان گلو - پرسش 39513

جهت بهبود کیفیت پاسخ‌گویی لطفا امتیاز دهید
× نوبت فوری