عنوان سوال - زگیل

0
0
2 نفر مشاهده کردند
۶ ماه پیش
دکتر من چند تا زایقه داشتم براتون فرستاده بودم گفتین ک زگیل نیست چن تایی هم دکتر پوست نشون داده بودم گفته بودن زگیل نیستش ولی رفتم نمونه برداری کردن گفت آزمایشگاه زگیل هستش آیا جواب آزمایش میتونه خطا داشته باشه
پاسخ دکتر
بله زگیله