عنوان سوال - زائده

0
0
7 نفر مشاهده کردند
یک سال پیش
سلام آقای دکتر اینا چی هستن در ناحیه شکم
پاسخ دکتر
احتمالا تبخال است . اسیکلوویر ۴۰۰ هر ۸ ساعت تا ۱۰ روز بخورید